કલમ વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કલમ વાળવી

  • 1

    એક છોડ ઉપર બીજા છોડની કલમ લગાવવી.