કલૈયોકુંવર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કલૈયોકુંવર

  • 1

    કનૈયા જેવો અતિપ્રિય પુત્ર.