કુલ્લામાં હાથ મુકાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુલ્લામાં હાથ મુકાવવો

  • 1

    મોટી લાલચો આપી ભોળવવું.