કુલ્લામાં હાથ મેલાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુલ્લામાં હાથ મેલાવવો

  • 1

    મોટી લાલચો આપી ભોળવવું.