ક્લોરોફોર્મ લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્લોરોફોર્મ લાગવું

  • 1

    ક્લોરોફોર્મ દવાની અસર થવી.