ક્લોરોફોર્મ સૂંઘાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્લોરોફોર્મ સૂંઘાડવું

  • 1

    ક્લોરોફોર્મ દવા સૂંઘાડીને અચેત કરવું.