કૂલો ગોઠવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂલો ગોઠવવો

  • 1

    ઠરીને બેસવું.