કૂલે કોદરા ભરડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂલે કોદરા ભરડવા

  • 1

    મહા દુઃખ ભોગવવું.