કેલ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેલ દેવો

  • 1

    ભીંતને ચૂનાનું પડ ચડાવવું.