કૂલે પાનીઓ વગાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂલે પાનીઓ વગાડવી

  • 1

    શક્તિ ઉપરાંત ફાળ ભરવી.

  • 2

    આનંદમાં આવી જવું.