કેળના ગર્ભ જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેળના ગર્ભ જેવું

  • 1

    અતિ નાજુક; કોમળ.