કળશિયા ભરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કળશિયા ભરવા

  • 1

    વારંવાર ઝાડે ફરવા જવું; ઝાડા થવા.