કળશિયો ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કળશિયો ઉતારવો

  • 1

    પાણીનો લોટો માથે ઉતારી આવકાર વિધિ કરવો.