કળશિયો ઊતરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કળશિયો ઊતરવો

  • 1

    (બરોબર) દસ્ત થવો.