કળશિયો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કળશિયો કરવો

  • 1

    પાણીનો લોટો માથે ઉતારી આવકાર વિધિ કરવો.