ગુજરાતી

માં કળસલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કળસલી1કળસલી2

કળસલી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    લોટી.

ગુજરાતી

માં કળસલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કળસલી1કળસલી2

કળસલી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કળશલી; લોટી; કસલી.