કળા પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કળા પાડવી

  • 1

    શરીરની કાંતિ કે રૂપ કાઢી નાખવું, (વેશ પલટાથી) ઢાંકવું.