કળ ખાઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કળ ખાઈને

  • 1

    તમ્મર કે મૂર્છાની સાથે; કળ ચડે એમ.