કળ ખાઈને પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કળ ખાઈને પડવું

  • 1

    તમ્મર ખાઈને પડવું.