કળ ખાઈને રોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કળ ખાઈને રોવું

  • 1

    ખૂબ રોવું.