કળ ખાઈને હસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કળ ખાઈને હસવું

  • 1

    ખૂબ હસવું.