કુળ જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુળ જોવું

  • 1

    લગ્ન ગોઠવતી વખતે સામા પક્ષના કુળની ઉચ્ચતા નીચતા તપાસવી.