કુળ તારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુળ તારવું

  • 1

    કુળની ચડતી કરવી-ઉદ્ધારવું.