કુળ બોળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુળ બોળવું

  • 1

    કુળની આબરૂને બટ્ટો લગાડવો.