કૂવામાંનો દેડકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂવામાંનો દેડકો

  • 1

    પોતાની નાની સંકુચિત દુનિયાને આખું જગત માનનારો મૂર્ખ મિથ્યાભિમાની.