કૂવામાં ઉતારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂવામાં ઉતારવું

  • 1

    ખૂબ નુકશાનમાં ઉતારવું.