કવાયુ પેસવો (શરીરમાં) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કવાયુ પેસવો (શરીરમાં)

  • 1

    શરીર બગડવું.