કુંવારીને સો ઘર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુંવારીને સો ઘર

  • 1

    કુંવારી છોકરી માટે મુરતિયા અનેક હોય.