કુંવારીને સો વર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુંવારીને સો વર

  • 1

    કુંવારી છોકરી માટે મુરતિયા અનેક હોય.