કેવાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેવાળ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મકાનની મેડીનો નાનો રવેશ.