કવિત્વરીતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કવિત્વરીતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કવિતા દ્વારા ભાવ પ્રગટ કરવાની રીતિ.