ગુજરાતી

માં કવિદ્યાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કવિદ્યા1કુવિદ્યા2

કવિદ્યા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખોટી વિદ્યા; ઠગાઈ.

  • 2

    મેલી-મંત્ર-તંત્રની વિદ્યા.

મૂળ

કુ+વિદ્યા

ગુજરાતી

માં કવિદ્યાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કવિદ્યા1કુવિદ્યા2

કુવિદ્યા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખરાબ ખોટી વિદ્યા કે જ્ઞાન.

મૂળ

सं.