કૂવો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂવો કરવો

  • 1

    કૂવા હવાડામાં ડૂબી મરી આપઘાત કરવો.