કૂવો પૂરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂવો પૂરવો

  • 1

    કૂવા હવાડામાં ડૂબી મરી આપઘાત કરવો.