કૂવો હવાડો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂવો હવાડો કરવો

  • 1

    કૂવા હવાડામાં ડૂબી મરી આપઘાત કરવો.