ગુજરાતી

માં કશની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કશું1કશે2કુશ3કૃશ4કૅશ5કેશ6કશ7કશ8કશ9

કશું1

સર્વનામ​

 • 1

  કોઈ; કાંઈ (અનિશ્ચિતાર્થક).

ગુજરાતી

માં કશની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કશું1કશે2કુશ3કૃશ4કૅશ5કેશ6કશ7કશ8કશ9

કશે2

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  ક્યાંક? કોઈ જગાએ?.

ગુજરાતી

માં કશની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કશું1કશે2કુશ3કૃશ4કૅશ5કેશ6કશ7કશ8કશ9

કુશ3

પુંલિંગ

 • 1

  એક જાતનું ઘાસ; દર્ભ.

ગુજરાતી

માં કશની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કશું1કશે2કુશ3કૃશ4કૅશ5કેશ6કશ7કશ8કશ9

કૃશ4

વિશેષણ

 • 1

  દુર્બળ; સૂકું.

 • 2

  પાતળું; નાજુક.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કશની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કશું1કશે2કુશ3કૃશ4કૅશ5કેશ6કશ7કશ8કશ9

કૅશ5

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  રોકડ નાણું.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં કશની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કશું1કશે2કુશ3કૃશ4કૅશ5કેશ6કશ7કશ8કશ9

કેશ6

પુંલિંગ બહુવયન​

 • 1

  વાળ.

મૂળ

सं.

વિશેષણ

 • 1

  કોઈ; કાંઈ (અનિશ્ચિતાર્થક).

મૂળ

हिं. कछु; सं. कीदृश ?किंचित्?

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  રામનો એક પુત્ર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કશની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કશું1કશે2કુશ3કૃશ4કૅશ5કેશ6કશ7કશ8કશ9

કશ7

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અંગરખું; બંડી વગેરે ભીડવાની નાની દોરી હોય છે તે (બટનને બદલે).

મૂળ

सं. कश

ગુજરાતી

માં કશની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કશું1કશે2કુશ3કૃશ4કૅશ5કેશ6કશ7કશ8કશ9

કશ8

પુંલિંગ

 • 1

  દમ (બીડી, સિગારેટ વગેરેનો).

મૂળ

फा.

ગુજરાતી

માં કશની 9 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કશું1કશે2કુશ3કૃશ4કૅશ5કેશ6કશ7કશ8કશ9

કશ9

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નરાશ; કોશ.

 • 2

  વરત.