ગુજરાતી માં કશની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કશ1કશ2કશ3

કશું1

સર્વનામ​ & વિશેષણ

 • 1

  કોઈ; કાંઈ (અનિશ્ચિતાર્થક).

મૂળ

हिं. कछु; सं. कीदृश?किंचित्?

ગુજરાતી માં કશની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કશ1કશ2કશ3

કશે2

અવ્યય

 • 1

  ક્યાંક? કોઈ જગાએ?.

ગુજરાતી માં કશની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કશ1કશ2કશ3

કુશ3

પુંલિંગ

 • 1

  એક જાતનું ઘાસ; દર્ભ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં કશની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કશ1કશ2કશ3

કુશ

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  રામનો એક પુત્ર.

ગુજરાતી માં કશની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કશ1કશ2કશ3

કૃશ

વિશેષણ

 • 1

  દુર્બળ; સૂકું.

 • 2

  પાતળું; નાજુક.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં કશની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કશ1કશ2કશ3

કૅશ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  રોકડ નાણું.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી માં કશની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કશ1કશ2કશ3

કેશ

પુંલિંગ બહુવયન​

 • 1

  વાળ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં કશની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કશ1કશ2કશ3

કશ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અંગરખું; બંડી વગેરે ભીડવાની નાની દોરી હોય છે તે (બટનને બદલે).

મૂળ

सं. कश

ગુજરાતી માં કશની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કશ1કશ2કશ3

કશ

પુંલિંગ

 • 1

  દમ (બીડી, સિગારેટ વગેરેનો).

મૂળ

फा.

ગુજરાતી માં કશની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કશ1કશ2કશ3

કશ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નરાશ; કોશ.

 • 2

  વરત.