કુશકા કાઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુશકા કાઢવા

  • 1

    (માર મારીને કે અતિશય કામ કરાવીને) ઠૂસ કાઢી નાખવી.