કુશાગ્રબુદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુશાગ્રબુદ્ધિ

સ્ત્રીલિંગ & વિશેષણ

  • 1

    કુશાગ્ર બુદ્ધિ કે તીવ્ર બુદ્ધિવાળું (માણસ).