ક્ષુદ્રઘંટિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્ષુદ્રઘંટિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઝીણી ઘૂઘરીઓવાળી મેખલા-કંદોરો.