કુસંગમાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુસંગમાં પડવું

  • 1

    ખરાબ સોબતમાં ફસાવું, લાગવું, જોડાવું.