ગુજરાતી

માં કસણની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસણ1કસણું2કસણ3કસણું4કસણ5

કસણ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કસ.

મૂળ

જુઓ કશણ

ગુજરાતી

માં કસણની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસણ1કસણું2કસણ3કસણું4કસણ5

કસણું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ડૂંડું.

મૂળ

જુઓ કણસલું

ગુજરાતી

માં કસણની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસણ1કસણું2કસણ3કસણું4કસણ5

કસણ3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  અંગરખું; બંડી વગેરે ભીડવાની નાની દોરી હોય છે તે (બટનને બદલે).

ગુજરાતી

માં કસણની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસણ1કસણું2કસણ3કસણું4કસણ5

કસણું4

વિશેષણ

 • 1

  નિર્બળ; દુર્બળ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કશણું; કણસલું.

  જુઓ કણસ

મૂળ

सं. कृश ?

ગુજરાતી

માં કસણની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસણ1કસણું2કસણ3કસણું4કસણ5

કસણ5

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કષણી; કસોટી.

 • 2

  કસોટીની વેળા; આપત્તિ; દુઃખ.

 • 3

  વાંસળી; પૈસા ભરવાની લાંબી, કેડે બંધાય એવી કોથળી.

  જુઓ 'કશ' (સ્ત્રી૰)