ગુજરાતી

માં કસુતરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસુતર1કસુતરું2કસ્તર3

કસુતર1

વિશેષણ

 • 1

  સુતર નહિ એવું; મુશ્કેલ.

 • 2

  કસોજ; બગડી ગયેલું.

 • 3

  આડું; વાંકું.

મૂળ

ક+સુતર(-રું)

ગુજરાતી

માં કસુતરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસુતર1કસુતરું2કસ્તર3

કસુતરું2

વિશેષણ

 • 1

  સુતર નહિ એવું; મુશ્કેલ.

 • 2

  કસોજ; બગડી ગયેલું.

 • 3

  આડું; વાંકું.

મૂળ

ક+સુતરું

ગુજરાતી

માં કસુતરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસુતર1કસુતરું2કસ્તર3

કસ્તર3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  તણખલું; રજ; કચરો.

 • 2

  કંસારા લોકો સાંધવાના વાસણને જે લેપ કરે છે તે.