ગુજરાતી

માં કસ્તીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસ્તી1કુસ્તી2

કસ્તી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પારસીની જનોઈ કે તે દેવાનો સંસ્કાર.

મૂળ

फा.

ગુજરાતી

માં કસ્તીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસ્તી1કુસ્તી2

કુસ્તી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અંગકસરતની એક રીત.

  • 2

    બથ્થંબથ્થા.

મૂળ

फा.