કુસ્તીમાં ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુસ્તીમાં ઊતરવું

  • 1

    કુસ્તીની કસરત કે બથ્થંબથ્થા કરવી.