કસ્તી આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસ્તી આપવી

  • 1

    કસ્તી પહેરાવવાનો સંસ્કાર કરવો.