કુસ્તી લડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુસ્તી લડવી

  • 1

    કુસ્તીની કસરત કે બથ્થંબથ્થા કરવી.