ગુજરાતી

માં કસુંબલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસુંબલ1કસુંબલું2

કસુંબલ1

વિશેષણ

  • 1

    કસુંબાના ફૂલના રંગનું; લાલ.

ગુજરાતી

માં કસુંબલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસુંબલ1કસુંબલું2

કસુંબલું2

વિશેષણ

  • 1

    કસુંબાના ફૂલના રંગનું; લાલ.