કસુંબલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસુંબલું

વિશેષણ

  • 1

    કસુંબાના ફૂલના રંગનું; લાલ.

કસુંબલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસુંબલ

વિશેષણ

  • 1

    કસુંબાના ફૂલના રંગનું; લાલ.