ગુજરાતી

માં કસબીની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસુંબી1કસૂંબી2કસબી3કસબી4કસબી5

કસુંબી1

વિશેષણ

 • 1

  કસુંબલ.

ગુજરાતી

માં કસબીની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસુંબી1કસૂંબી2કસબી3કસબી4કસબી5

કસૂંબી2

વિશેષણ

 • 1

  કસુંબલ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કસુંબાના ફૂલનો રંગ.

 • 2

  કસુંબાનું બીજ.

મૂળ

सं. कुसुंभ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કસુંબાના ફૂલનો રંગ.

 • 2

  કસુંબાનું બીજ.

મૂળ

सं. कुसुंभ

ગુજરાતી

માં કસબીની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસુંબી1કસૂંબી2કસબી3કસબી4કસબી5

કસબી3

વિશેષણ

 • 1

  કસબવાળું.

ગુજરાતી

માં કસબીની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસુંબી1કસૂંબી2કસબી3કસબી4કસબી5

કસબી4

વિશેષણ

 • 1

  કસબવાળું.

 • 2

  કળાકુશળ; નિપુણ.

પુંલિંગ

 • 1

  હુન્નરકળા જાણનાર; કારીગર.

ગુજરાતી

માં કસબીની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસુંબી1કસૂંબી2કસબી3કસબી4કસબી5

કસબી5

વિશેષણ

 • 1

  કસબવાળું.

 • 2

  કળાકુશળ; નિપૂણ.

પુંલિંગ

 • 1

  હુન્નરકળા જાણનાર; કારીગર.