કસુંબો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસુંબો કાઢવો

  • 1

    કસુંબાના ફૂલનો રંગ કાઢવો.