કસ્મલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસ્મલ

વિશેષણ

 • 1

  ખરાબ; ગંદું.

 • 2

  નામોશીભરેલું.

કસ્મલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસ્મલ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પાપ.

 • 2

  દુઃખ; ઉદાસી.

કસ્મલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસ્મલ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કશ્મલ; ખરાબ; ગંદું.

 • 2

  નામોશીભરેલું.

 • 3

  પાપ.

 • 4

  દુઃખ; ઉદાસી.

કસ્મલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસ્મલ

વિશેષણ

 • 1

  કશ્મલ; ખરાબ; ગંદું.

 • 2

  નામોશીભરેલું.